Otázky k postavě

Před konáním tábora máte obvykle možnost poslat tzv. charakterník pro svoji postavu a získat tak pro ni trochu výhod do začátku. Bonus pro vás je v podobě zpětné vazby. Postavu ale můžete promýšlet, i když nejsou charakterníky zrovna připravené k odevzdávání. Zde zveřejňujeme otázky, které v dokumentu obvykle bývají, abyste nad svými postavami mohli přemýšlet kdykoliv. 🙂

Základní informace o postavě

Jméno postavy

Dodrž zvyklosti daného národa (angličtina ve Středozemi fakt nebyla). Nejlépe uděláš, když si o daném národu něco přečteš. Také nekopíruj ani nekomol jména více i méně známých postav ze Středozemě, ale ani z jiných světů (odstrašující příklady: Arthas, Gandalf, Gimli, Tyrande, Halt, Tywin, Daenerys, Glorfindel atd.)

Do jaké patří rodiny?

Každá postava se někam narodila. Skvělý způsob, jak propojit několik málo postav (zhruba 3-4 osoby, tábor není tak velký jako celý kraj). Dodrž zvyklosti daného národa. Můžete si vymyslet rodinu vlastní, nebo využít jednu z rodin předpřipravených: http://pp.drakovo.cz/2018/07/28/seznam-predpripravenych-rodin/

Rasa

Na výběr jsou lidé, trpaslíci, hobiti a elfové (lesní, výjimečně šedí). Pokud je daný ročník k dispozici skřetí kmen, charakterníky pro něj nejsou používány.

Věk postavy

Uhrát lidského/hobitího dědečka nebo dospělého elfa může být docela oříšek. Doporučujeme to s věkem nepřehánět.

Má postava zvládat používat nějaký druh magie? Pokud ano, jaký?

Nápověda pro začátečníky: 95 % postav magii užívat neumí.

Jak bys nazval/a její povolání?

Zhruba v rámci systému schopností. V podstatě se ptáme na to, co umí.

A jaké bude její zaměstnání? (Její dovednosti, kterými si vydělává na jídlo.)

 

Příběh postavy

Odkud postava pochází?

Jaké bylo prostředí v místě původu?

Úplná a fungující rodina ve městě, nebo horský kmet na okraji lesa, kde trpaslíci líbají veverky?

A hlavně, jaký měla postava důvod jít jinam? Proč to všechno opustila?

Pokud má postava zajištěné pro ni vhodné prostředí, rodinu, závazky, vlastní království a automat na bonbony, neodejde bez opravdu dobrého důvodu. Tento bod doporučujeme více rozepsat.

Co ji přivedlo k branám Železného Rhûngarothu?

Má tam třeba známé/příbuzné? Bratra své nevlastní sestry babičky tchána? Hodlá tam vyřizovat dědictví? Jaké? Nebo si chce přidat další město do svého vlivu? Nebo prostě nemá kam jinam jít?

Chce se v něm usadit?

To, že postava je v tuhle chvíli v Železném Rhûngarothu, ještě nutně neznamená, že se tady usadí, zůstane. Může tady jen vstoupit do příběhu a po skončení své role zase odtáhnout jinam. Samozřejmě se její názor může během dění měnit, nás zajímá, s jakým názorem do města přichází.

Jakého morálního přestupku se Tvoje postava někdy dopustila? Popiš okolnosti.

Každá postava se nějakého přestupku dopustila. Pokud myslíte, že ne, tak tím prvním je arogance a namyšlenost o své bezchybnosti. Nás zajímá jestli někdy někoho zabila, okradla, přepadla, zavraždila, nebo zasebevraždila a podobné, zásadnější kroky.

Jaké má postava závazky ze své minulosti? Budou ve hře nějací členové její rodiny?

Například: někomu přísahala věrnost, má někde rodinu, je někým hledaná, je vazalem nějakého mocipána… Pokud se ve městě mají vyskytovat postavy, které patří k jejím přátelům/nepřátelům/rodině, tak je zde uveď (jak herní jména postav, tak reálná jména hráčů).

 

Charakter postavy

Je pro ni typické určité chování? Má nějaké fobie či úchylky? Napiš alespoň jednu.

např. vždy, když se soustředí, vyčuhuje jí špička jazyka z úst, nebo když něčemu porozumí, řekne „Bzum Bzum“, má strach z úředníků, razítek a úředního styku etc.

Jaké má špatné a dobré (psychické) vlastnosti? Uveď alespoň dvě dobré a dvě špatné.

Pokud postava dosáhne úspěchu, bude se s tím chlubit, nebo jí stačí její vlastní vědomí úspěchu?

Kdy tvoje postava jedná impulzivně a kdy zase s rozvahou?

Někdo třeba na zaslechnutí pomluvy okamžitě začne štěkat, jiný si mne ruce a spokojeně šklebí, zatímco vymýšlí strašlivou mstu. Jiný se zase do všeho vrhá po hlavě, ale vážný krok si rozmyslí. Nebo někdo další může být alergický na označení za sraba a reaguje rovnou útokem, …

Jak se dívá postava na křivdy?

Když je třeba svědkem křivého soudu, násilí na nevinném, bude dělat, že nic nevidí? I kdyby to byl její přítel? Zasáhne? Za cenu svého života? Nebo jen tak, aby nepoškodila sebe?

 

Cíle a záměry postavy

Velký sen, kterého chce postava dosáhnout?

Mělo by jít o opravdu dlouhodobý cíl, jako třeba stát se šlechticem, vlastnit léno a tyranizovat své vlastní nevolníky, nebo třeba jen vyhladit populaci města, ovládnout svět, zařídit elfům smrtelné životy, lidem nesmrtelnost, …

Rozepiš do několika menších cílů, jak bude svůj sen realizovat.

Protože velkých snů se dosahuje pomalu a s obtížemi, je rozumné si je rozdělit na spoustu malých. Když se chci stát vládcem města, asi bych začal sbírat podporu lidí, aby ve chvíli, kdy zmizím současného vládce, jsem byl já ten jediný přijatelný kandidát, a tak.

 

Závěrečný souhrn

Čím myslíš, že je postava pro ostatní účastníky zajímavá?

Myslíš si, že Tvoje postava během trvání tábora zemře? Odpověď zdůvodni.

Jaké situace by Tě s Tvojí postavou bavily hrát nejvíce?

Zkus nám tady popsat ALESPOŇ DVĚ situace, které by sis s postavou rád prožil/a. Například jestli chceš aby tě někdo pronásledoval, nebo tě najímal na rozčilování krále, …